Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2018 podľa krajov
10806
2,78%
-267
8742
2,36%
-285
11142
2,93%
-140
14856
3,22%
-260
16475
3,94%
-339
29738
7,10%
-418
42133
8,69%
-15
37979
8,20%
-576
171871
5,09%
-2300
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

STRAUBYT spol., s.r.o.

 
Polereckého 2, 851 04 Bratislava
IČO: 31407927

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 2.10.2018, obchodný vestník 190/2018
Spisová značka: 37K/52/2018
Sudca: JUDr. Vladimír Sklenka
Poradové číslo: K073811