Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2019 podľa krajov
10681
2,74%
-200
8934
2,44%
-228
11297
2,98%
-451
14405
3,14%
-290
16895
4,09%
-321
29886
7,09%
-250
43545
8,98%
-169
38385
8,23%
-239
174028
5,16%
-2148
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

STFNL, s.r.o.

 
Einsteinova 18, 851 01 Bratislava
IČO: 36360325

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 10.10.2018, obchodný vestník 196/2018
Spisová značka: 37K/51/2018
Sudca: JUDr. Vladimír Sklenka
Poradové číslo: K076167