Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2023 podľa krajov
12569
2,44%
-398
11143
2,65%
-264
11651
2,73%
-350
14407
2,75%
-369
16870
3,19%
-376
28564
5,40%
-224
40729
6,15%
-329
33793
5,16%
-247
169726
3,90%
-2557
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

STEEL BUSINESS SERVICES, s.r.o.

 
Sládkovičova 448/112, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 44685203

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Vyhlásenie: 14.11.2023, obchodný vestník 217/2023
Spisová značka: 2K/14/2023
Sudca: Mgr. Zuzana Antalová
Poradové číslo: K064323