Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

SOLE Slovakia a. s.

 
Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava
IČO: 31637108

Súd: Krajský súd Bratislava
Zrušenie: 6.11.2012, obchodný vestník 214/2012
Spisová značka: 3K 223/2004
Sudca: JUDr. Eugen Palášthy
Poradové číslo: K014424