Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2021 podľa krajov
16187
4,42%
-658
12917
4,08%
-512
13840
4,18%
-438
17963
4,62%
-474
19904
5,21%
-496
31727
8,83%
-302
45273
10,60%
-581
40516
9,81%
-831
198327
6,64%
-4292
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

SLOVAKIAN WOOD, s.r.o.

 
Bazovského 4419/9, 984 01 Lučenec
IČO: 35852941

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Vyhlásenie: 3.12.2021, obchodný vestník 232/2021
Spisová značka: 4K/14/2021
Sudca: JUDr. Martina Holecová
Poradové číslo: K065512

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 19.01.2022
vyhlásené 19.01.2022
vyhlásené 19.01.2022
vyhlásené 18.01.2022
vyhlásené 18.01.2022

Burza pohľadávok

pridané do BP 18.01.2022
pridané do BP 18.01.2022
pridané do BP 17.01.2022