Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Semenársky štátny majetok Košice – Šaca, štátny podnik

 
Buzinská 580, Košice
IČO: 31695442

Súd: Krajský súd Košice
Zrušenie: 8.8.2012, obchodný vestník 152/2012
Spisová značka: 2K/58/2000
Sudca: JUDr. Drahomíra Brixiová
Poradové číslo: K010065