Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2019 podľa krajov
11135
2,83%
-94
9218
2,63%
+9
11732
3,20%
+19
13493
2,93%
-23
16485
3,96%
+210
28296
6,69%
-34
40211
8,19%
-17
34885
7,57%
-177
165455
4,92%
-107
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

S-SPIN, s.r.o.

 
Masarykova 51, 071 01 Michalovce
IČO: 36651222

Súd: Okresný súd Košice I
Vyhlásenie: 11.2.2020, obchodný vestník 28/2020
Spisová značka: 31K/25/2019
Sudca: JUDr. Július Tóth
Poradové číslo: K012311