Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2019 podľa krajov
10355
2,65%
-125
8599
2,33%
-99
10787
2,87%
-180
13523
2,90%
-441
15723
3,74%
-530
28759
6,78%
-649
41599
8,54%
-683
36911
7,90%
-816
166256
4,90%
-3523
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

ROSACO, s.r.o.

 
Trenčianska 17, 821 09 Bratislava
IČO: 47315091

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 10.5.2019, obchodný vestník 89/2019
Spisová značka: 8K/2/2019
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K038951