Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2018 podľa krajov
11963
3,13%
+797
9599
2,63%
+31
11963
3,25%
+121
16090
3,54%
+73
17213
4,26%
+46
31251
7,50%
-428
43124
9,07%
-543
40002
8,82%
-339
181322
5,47%
-125
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

RONMON s.r.o.

 
Staničná 6306/1A, 071 01 Michalovce
IČO: 43846653

Súd: Okresný súd Košice I
Vyhlásenie: 20.9.2017, obchodný vestník 179/2017
Spisová značka: 26K/13/2017
Sudca: JUDr. Róbert Zsiga
Poradové číslo: K027354