Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2017 podľa krajov
11732
3,05%
-251
9824
2,60%
-30
13199
3,53%
+45
17949
4,05%
-142
19311
4,70%
+84
34300
8,67%
+19
46501
9,68%
-14
42767
9,94%
-183
195583
5,94%
-472
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

RONMON s.r.o.

 
Staničná 6306/1A, 071 01 Michalovce
IČO: 43846653

Súd: Okresný súd Košice I
Vyhlásenie: 20.9.2017, obchodný vestník 179/2017
Spisová značka: 26K/13/2017
Sudca: JUDr. Róbert Zsiga
Poradové číslo: K027354