Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2017 podľa krajov
14067
3,70%
+276
11378
3,12%
-56
14537
4,00%
-356
20473
4,83%
-717
20921
5,23%
-900
36961
9,68%
-1193
50929
10,85%
-2066
46229
10,79%
-1426
215495
6,70%
-6438
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

RONMON s.r.o.

 
Staničná 6306/1A, 071 01 Michalovce
IČO: 43846653

Súd: Okresný súd Košice I
Vyhlásenie: 20.9.2017, obchodný vestník 179/2017
Spisová značka: 26K/13/2017
Sudca: JUDr. Róbert Zsiga
Poradové číslo: K027354