Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2018 podľa krajov
10656
2,73%
-69
9334
2,50%
+80
11587
3,07%
-203
16049
3,48%
-154
17084
4,07%
-340
32233
7,55%
-272
43989
9,09%
-745
40562
8,87%
-321
181494
5,37%
-2024
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

RONMON s.r.o.

 
Staničná 6306/1A, 071 01 Michalovce
IČO: 43846653

Súd: Okresný súd Košice I
Vyhlásenie: 20.9.2017, obchodný vestník 179/2017
Spisová značka: 26K/13/2017
Sudca: JUDr. Róbert Zsiga
Poradové číslo: K027354