Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2023 podľa krajov
12012
2,31%
-16
11138
2,57%
-74
11374
2,59%
-152
15028
2,77%
-145
17139
3,20%
-270
29719
6,25%
-315
42547
6,61%
-150
34905
5,49%
-621
173862
4,08%
-1743
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

ROMAN MÚDRY

 
KPT. JAROŠA 1102/39, BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
IČO: 41373791

Súd: Okresný súd Trenčín
Zrušenie: 25.4.2012, obchodný vestník 80/2012
Spisová značka: 28K/2/2011
Sudca: Mgr. Patricie Kepeňová
Poradové číslo: K005478