Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2023 podľa krajov
12012
2,31%
-16
11138
2,57%
-74
11374
2,59%
-152
15028
2,77%
-145
17139
3,20%
-270
29719
6,25%
-315
42547
6,61%
-150
34905
5,49%
-621
173862
4,08%
-1743
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Roman Krištofík - DAVID

 
900 42 Dunajská Lužná č. 714
IČO: 34779094

Súd: Krajský súd Bratislava
Zrušenie: 5.4.2013, obchodný vestník 66/2013
Spisová značka: 7K/59/2002
Sudca: JUDr. Lýdia Noskovičová
Poradové číslo: K005823