Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2022 podľa krajov
13371
3,62%
-384
12281
3,90%
-311
12448
3,77%
-373
16602
4,23%
-696
18913
4,89%
-506
31089
8,83%
-602
44763
10,51%
-848
39419
9,70%
-803
188886
6,35%
-4523
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

REPROX, a.s.

 
Južná trieda 78, 040 01 Košice
IČO: 36192333

Súd: Okresný súd Košice I
Vyhlásenie: 23.6.2022, obchodný vestník 121/2022
Spisová značka: 32K/37/2021
Sudca: JUDr. Slávka Garančovská
Poradové číslo: K037110