Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2023 podľa krajov
12012
2,31%
-16
11138
2,57%
-74
11374
2,59%
-152
15028
2,77%
-145
17139
3,20%
-270
29719
6,25%
-315
42547
6,61%
-150
34905
5,49%
-621
173862
4,08%
-1743
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

POLLUX - PLUS, s.r.o.

 
974 01 Banská Bystrica, Kynceľová 2012
IČO: 36011924

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Vyhlásenie: 23.5.2023, obchodný vestník 97/2023
Spisová značka: 2K/12/2018
Sudca: Mgr. Zuzana Antalová
Poradové číslo: K028711