Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2018 podľa krajov
10806
2,78%
-267
8742
2,36%
-285
11142
2,93%
-140
14856
3,22%
-260
16475
3,94%
-339
29738
7,10%
-418
42133
8,69%
-15
37979
8,20%
-576
171871
5,09%
-2300
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Place 3 s.r.o.

 
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
IČO: 35875411

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 25.1.2019, obchodný vestník 18/2019
Spisová značka: 8K/47/2018
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K007567