Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2018 podľa krajov
10656
2,73%
-69
9334
2,50%
+80
11587
3,07%
-203
16049
3,48%
-154
17084
4,07%
-340
32233
7,55%
-272
43989
9,09%
-745
40562
8,87%
-321
181494
5,37%
-2024
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

PHARMADENT, s.r.o.

 
Špitálska 20, 811 01 Bratislava
IČO: 31361498

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 28.5.2018, obchodný vestník 101/2018
Spisová značka: 8K/7/2018
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K036521