Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2018 podľa krajov
11166
2,89%
+510
9568
2,58%
+234
11842
3,19%
+255
16017
3,51%
-32
17167
4,19%
+83
31679
7,50%
-554
43667
9,11%
-322
40341
8,88%
-221
181447
5,43%
-47
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

PHARMADENT, s.r.o.

 
Špitálska 20, 811 01 Bratislava
IČO: 31361498

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 28.5.2018, obchodný vestník 101/2018
Spisová značka: 8K/7/2018
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K036521