Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2024 podľa krajov
12584
2,44%
+204
11455
2,75%
+406
11888
2,82%
+160
14861
2,88%
+417
16539
3,12%
+64
29298
5,53%
+399
42101
6,33%
+862
34107
5,19%
+388
172833
3,97%
+2900
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

PEMASTAV SK s.r.o.

 
976 52 Čierny Balog, Švermova 447/24
IČO: 46931929

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Vyhlásenie: 29.1.2024, obchodný vestník 20/2024
Spisová značka: 2K/21/2023
Sudca: Mgr. Zuzana Antalová
Poradové číslo: K004955