Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2023 podľa krajov
13286
2,58%
+256
11616
2,74%
+6
12106
2,83%
+76
15133
2,87%
-79
17196
3,25%
-92
28958
5,45%
-155
41343
6,19%
-93
34460
5,34%
-46
174098
4,00%
-127
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

NABEZ s. r. o.

 
Trieda KVP 1, Košice - mestská časť Sídlisko KVP 040 23
IČO: 47812117

Súd: Okresný súd Košice I
Vyhlásenie: 31.1.2023, obchodný vestník 21/2023
Spisová značka: 31K/2/2023
Sudca: ThDr. JUDr. Peter Melichárek
Poradové číslo: K005722