Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Miloš Braniš

 
919 01 Zvončín 12

Súd: Okresný súd Trnava
Zrušenie: 20.2.2017, obchodný vestník 35/2017
Spisová značka: 31K/22/2010
Sudca: JUDr. Martin Smolko
Poradové číslo: K003740