Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Meile Elektrotechnik, k.s.

 
Družstevná 1097/11, 925 53 Pata
IČO: 35979721

Súd: Okresný súd Trnava
Vyhlásenie: 29.5.2019, obchodný vestník 102/2019
Spisová značka: 36K/6/2019
Sudca: JUDr. Martin Smolko
Poradové číslo: K045414