Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2019 podľa krajov
11916
3,07%
-59
9621
2,78%
+60
11576
3,18%
+157
13761
3,01%
+184
16676
4,04%
+444
27947
6,62%
+108
40868
8,52%
+654
35875
7,71%
+451
168240
5,04%
+1999
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Medi-Mat SK s.r.o.

 
Čižmárska 13, 940 71 Nové Zámky
IČO: 46565906

Súd: Okresný súd Nitra
Vyhlásenie: 11.6.2019, obchodný vestník 111/2019
Spisová značka: 28K/1/2019
Sudca: JUDr. Monika Kublová
Poradové číslo: K049546