Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2019 podľa krajov
10355
2,65%
-125
8599
2,33%
-99
10787
2,87%
-180
13523
2,90%
-441
15723
3,74%
-530
28759
6,78%
-649
41599
8,54%
-683
36911
7,90%
-816
166256
4,90%
-3523
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Medi-Mat SK s.r.o.

 
Čižmárska 13, 940 71 Nové Zámky
IČO: 46565906

Súd: Okresný súd Nitra
Vyhlásenie: 11.6.2019, obchodný vestník 111/2019
Spisová značka: 28K/1/2019
Sudca: JUDr. Monika Kublová
Poradové číslo: K049546