Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2018 podľa krajov
10896
2,78%
-309
9394
2,49%
-259
12031
3,14%
-749
16684
3,68%
-820
17899
4,26%
-834
33315
7,90%
-906
45793
9,38%
-668
41747
9,10%
-1017
187759
5,55%
-5562
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

MB Gastro, s.r.o.

 
Banská Bystrica, Horná č. 25
IČO: 45455325

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Vyhlásenie: 14.11.2017, obchodný vestník 217/2017
Spisová značka: 3K/1/2017
Sudca: JUDr. Katarína Švecová
Poradové číslo: K037975