Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2023 podľa krajov
12012
2,31%
-16
11138
2,57%
-74
11374
2,59%
-152
15028
2,77%
-145
17139
3,20%
-270
29719
6,25%
-315
42547
6,61%
-150
34905
5,49%
-621
173862
4,08%
-1743
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Mária Vajkóová

 
986 01 Šíd, Šíd č. 239

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Zrušenie: 27.3.2012, obchodný vestník 61/2012
Spisová značka: 2K/22/2009
Sudca: Mgr. Zuzana Antalová
Poradové číslo: K004110