Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2024 podľa krajov
12584
2,44%
+204
11455
2,75%
+406
11888
2,82%
+160
14861
2,88%
+417
16539
3,12%
+64
29298
5,53%
+399
42101
6,33%
+862
34107
5,19%
+388
172833
3,97%
+2900
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

M - TECH partner s. r. o.

 
Vodárenská 28/6006, 080 01 Prešov
IČO: 31728251

Súd: Okresný súd Prešov
Vyhlásenie: 6.2.2024, obchodný vestník 26/2024
Spisová značka: 2K/33/2023
Sudca: JUDr. Tomáš Novák
Poradové číslo: K006632