Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2019 podľa krajov
11055
2,84%
+602
9039
2,58%
+320
11106
3,03%
+371
13509
2,95%
-106
16151
3,89%
+499
28004
6,65%
-189
40862
8,54%
-406
36286
7,81%
-36
166012
4,97%
+1055
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

M 8 Slovakia, s.r.o.

 
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
IČO: 44768176

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 28.12.2018, obchodný vestník 248/2018
Spisová značka: 37K/85/2018
Sudca: JUDr. Vladimír Sklenka
Poradové číslo: K099005