Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2022 podľa krajov
14303
3,89%
-947
12852
4,10%
-394
13171
4,03%
-521
17961
4,65%
-680
19725
5,17%
-668
32237
9,16%
-412
46010
10,91%
-824
40801
10,05%
-543
197060
6,67%
-4989
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

KUHO - mix. spol. s r.o.

 
Topoľová 3249/2, 960 01 Zvolen
IČO: 00652423

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Vyhlásenie: 20.4.2022, obchodný vestník 75/2022
Spisová značka: 7K/8/2022
Sudca: JUDr. Katarína Kochan Morová
Poradové číslo: K022835