Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2018 podľa krajov
11632
3,01%
-363
9499
2,63%
+0
11869
3,20%
+171
15686
3,44%
-246
17286
4,20%
+259
30605
7,38%
-370
43029
8,98%
+367
39517
8,67%
-38
179123
5,38%
-220
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

KROMKA, n. o.

 
067 31 Udavské 401
IČO: 45746907

Súd: Okresný súd Prešov
Vyhlásenie: 5.11.2018, obchodný vestník 221/2018
Spisová značka: 5K/9/2018
Sudca: Mgr. Alena Paveleková
Poradové číslo: K083675