Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2018 podľa krajov
11073
2,85%
-559
9027
2,50%
-472
11282
3,00%
-587
15116
3,31%
-570
16814
4,06%
-472
30156
7,32%
-449
42148
8,81%
-881
38555
8,46%
-962
174171
5,23%
-4952
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

KOVOPROJEKT POPRAD a.s.

 
Nám. sv. Egídia 83, 058 01 Poprad
IČO: 31651411

Súd: Okresný súd Prešov
Vyhlásenie: 4.10.2018, obchodný vestník 192/2018
Spisová značka: 5K/14/2018
Sudca: Mgr. Alena Paveleková
Poradové číslo: K074567