Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2019 podľa krajov
11055
2,84%
+602
9039
2,58%
+320
11106
3,03%
+371
13509
2,95%
-106
16151
3,89%
+499
28004
6,65%
-189
40862
8,54%
-406
36286
7,81%
-36
166012
4,97%
+1055
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

KOVOPROJEKT POPRAD a.s.

 
Nám. sv. Egídia 83, 058 01 Poprad
IČO: 31651411

Súd: Okresný súd Prešov
Vyhlásenie: 4.10.2018, obchodný vestník 192/2018
Spisová značka: 5K/14/2018
Sudca: Mgr. Alena Paveleková
Poradové číslo: K074567