Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2018 podľa krajov
10806
2,78%
-267
8742
2,36%
-285
11142
2,93%
-140
14856
3,22%
-260
16475
3,94%
-339
29738
7,10%
-418
42133
8,69%
-15
37979
8,20%
-576
171871
5,09%
-2300
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

KFP-STAV s.r.o.

 
Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36776475

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Vyhlásenie: 21.1.2019, obchodný vestník 14/2019
Spisová značka: 5K/5/2018
Sudca: JUDr. Dominika Rejdovianová
Poradové číslo: K005724