Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2019 podľa krajov
11055
2,84%
+602
9039
2,58%
+320
11106
3,03%
+371
13509
2,95%
-106
16151
3,89%
+499
28004
6,65%
-189
40862
8,54%
-406
36286
7,81%
-36
166012
4,97%
+1055
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

KerKat Recycling s.r.o.

 
Veterná 43, 931 01 Šamorín
IČO: 50361490

Súd: Okresný súd Trnava
Vyhlásenie: 20.2.2019, obchodný vestník 36/2019
Spisová značka: 25K/15/2018
Sudca: JUDr. Dagmar Valocká
Poradové číslo: K015398