Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2019 podľa krajov
10881
2,76%
+542
9162
2,53%
+632
11748
3,12%
+621
14695
3,21%
+111
17216
4,21%
+659
30136
7,21%
+663
43714
9,08%
+2104
38624
8,38%
+1042
176176
5,26%
+6374
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

KerKat Recycling s.r.o.

 
Veterná 43, 931 01 Šamorín
IČO: 50361490

Súd: Okresný súd Trnava
Vyhlásenie: 20.2.2019, obchodný vestník 36/2019
Spisová značka: 25K/15/2018
Sudca: JUDr. Dagmar Valocká
Poradové číslo: K015398