Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

KARIBAU, spol. s r.o.

 
Mýtna 42, Bratislava
IČO: 00685470

Súd: Krajský súd Bratislava
Zrušenie: 5.2.2016, obchodný vestník 24/2016
Spisová značka: 4K/88/1997
Sudca: JUDr. Boris Tóth
Poradové číslo: K002577