Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2019 podľa krajov
10881
2,76%
+542
9162
2,53%
+632
11748
3,12%
+621
14695
3,21%
+111
17216
4,21%
+659
30136
7,21%
+663
43714
9,08%
+2104
38624
8,38%
+1042
176176
5,26%
+6374
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Jozef Holička

 
Šípová ulica č. 2592/42, 917 01 Trnava

Súd: Okresný súd Trnava
Vyhlásenie: 20.12.2018, obchodný vestník 245/2018
Spisová značka: 28K/15/2018
Sudca: JUDr. Vincent Szabó
Poradové číslo: K097323