Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2023 podľa krajov
12012
2,31%
-16
11138
2,57%
-74
11374
2,59%
-152
15028
2,77%
-145
17139
3,20%
-270
29719
6,25%
-315
42547
6,61%
-150
34905
5,49%
-621
173862
4,08%
-1743
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

JK Management, s.r.o.

 
Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO: 44240368

Súd: Okresný súd Žilina
Vyhlásenie: 19.5.2023, obchodný vestník 95/2023
Spisová značka: 3K/42/2022
Sudca: JUDr. Jaroslav Macek
Poradové číslo: K027937