Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Jaroslav Janoško

 
Hemerkova 22, 040 11 Košice -Sídlisko KVP
IČO: 32470681

Súd: Okresný súd Košice I
Vyhlásenie: 16.9.2011, obchodný vestník 178/2011
Zrušenie: 2.12.2013, obchodný vestník 232/2013
Spisová značka: 26K/47/2011
Sudca: JUDr. Róbert Zsiga
Poradové číslo: K010276