Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2023 podľa krajov
13286
2,58%
+256
11616
2,74%
+6
12106
2,83%
+76
15133
2,87%
-79
17196
3,25%
-92
28958
5,45%
-155
41343
6,19%
-93
34460
5,34%
-46
174098
4,00%
-127
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Jana Bartošová

 
Štúrova 21/13, 968 01 Nová Baňa

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Vyhlásenie: 14.6.2017, obchodný vestník 113/2017
Spisová značka: 2OdK/12/2017
Sudca: Mgr. Zuzana Antalová
Poradové číslo: K013339