Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2017 podľa krajov
13812
3,64%
-255
11093
3,05%
-285
14159
3,88%
-378
20052
4,73%
-421
20269
5,07%
-652
36006
9,43%
-955
49380
10,53%
-1549
45147
10,59%
-1082
209918
6,54%
-5577
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Jakub Danišík

 
Mesto Nitra

Súd: Okresný súd Nitra
Vyhlásenie: 16.6.2017, obchodný vestník 115/2017
Zrušenie: 21.8.2017, obchodný vestník 160/2017
Spisová značka: 27OdK/2/2017
Sudca: JUDr. Renáta Šišková
Poradové číslo: K013592