Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2017 podľa krajov
13812
3,64%
-255
11093
3,05%
-285
14159
3,88%
-378
20052
4,73%
-421
20269
5,07%
-652
36006
9,43%
-955
49380
10,53%
-1549
45147
10,59%
-1082
209918
6,54%
-5577
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Ing. Peter Chmurovič

 
Lesná 398/5, 086 33 Zborov

Súd: Okresný súd Prešov
Vyhlásenie: 15.3.2017, obchodný vestník 52/2017
Spisová značka: 1K/7/2017
Sudca: JUDr. Štefan Tomašovský
Poradové číslo: K005636