Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2017 podľa krajov
12692
3,33%
-843
10224
2,75%
-630
13386
3,60%
-734
18742
4,27%
-823
19746
4,81%
-605
34737
8,95%
-698
47256
9,96%
-1248
43489
10,10%
-1034
200272
6,14%
-6615
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

inCare Medical Center s.r.o.

 
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
IČO: 46532943

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 15.11.2017, obchodný vestník 218/2017
Spisová značka: 8K/29/2017
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K038249