Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2017 podľa krajov
11732
3,05%
-251
9824
2,60%
-30
13199
3,53%
+45
17949
4,05%
-142
19311
4,70%
+84
34300
8,67%
+19
46501
9,68%
-14
42767
9,94%
-183
195583
5,94%
-472
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

inCare Medical Center s.r.o.

 
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
IČO: 46532943

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 15.11.2017, obchodný vestník 218/2017
Spisová značka: 8K/29/2017
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K038249