Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2019 podľa krajov
10681
2,74%
-200
8934
2,44%
-228
11297
2,98%
-451
14405
3,14%
-290
16895
4,09%
-321
29886
7,09%
-250
43545
8,98%
-169
38385
8,23%
-239
174028
5,16%
-2148
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

IN FLUVAL, s.r.o.

 
SNP 955/45, 924 01 Galanta
IČO: 36230642

Súd: Okresný súd Trnava
Vyhlásenie: 30.11.2018, obchodný vestník 231/2018
Spisová značka: 28K/7/2018
Sudca: JUDr. Vincent Szabó
Poradové číslo: K091780