Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2019 podľa krajov
11055
2,84%
+602
9039
2,58%
+320
11106
3,03%
+371
13509
2,95%
-106
16151
3,89%
+499
28004
6,65%
-189
40862
8,54%
-406
36286
7,81%
-36
166012
4,97%
+1055
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

IN FLUVAL, s.r.o.

 
SNP 955/45, 924 01 Galanta
IČO: 36230642

Súd: Okresný súd Trnava
Vyhlásenie: 30.11.2018, obchodný vestník 231/2018
Spisová značka: 28K/7/2018
Sudca: JUDr. Vincent Szabó
Poradové číslo: K091780