Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2022 podľa krajov
13371
3,62%
-384
12281
3,90%
-311
12448
3,77%
-373
16602
4,23%
-696
18913
4,89%
-506
31089
8,83%
-602
44763
10,51%
-848
39419
9,70%
-803
188886
6,35%
-4523
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

HÔRKA POWER s.r.o.

 
Kokava nad Rimavicou 1445, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO: 46775251

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Vyhlásenie: 18.5.2022, obchodný vestník 95/2022
Spisová značka: 7K/14/2022
Sudca: JUDr. Katarína Kochan Morová
Poradové číslo: K028926