Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2023 podľa krajov
12012
2,31%
-16
11138
2,57%
-74
11374
2,59%
-152
15028
2,77%
-145
17139
3,20%
-270
29719
6,25%
-315
42547
6,61%
-150
34905
5,49%
-621
173862
4,08%
-1743
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Helena Stanislavská

 
Sedliská 213, 094 09 Sedliská

Súd: Okresný súd Prešov
Zrušenie: 3.6.2013, obchodný vestník 105/2013
Spisová značka: 1K/46/2010
Sudca: JUDr. Štefan Tomašovský
Poradové číslo: K009854