Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2023 podľa krajov
12012
2,31%
-16
11138
2,57%
-74
11374
2,59%
-152
15028
2,77%
-145
17139
3,20%
-270
29719
6,25%
-315
42547
6,61%
-150
34905
5,49%
-621
173862
4,08%
-1743
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

GREAT UNITED TRADING SLOVAKIA, s.r.o.

 
Obchodná 19, 811 06 Bratislava
IČO: 36545732

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 3.5.2023, obchodný vestník 84/2023
Spisová značka: 31K/11/2023
Sudca: JUDr. Zuzana Hlistová
Poradové číslo: K023783