Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2018 podľa krajov
11073
2,85%
-559
9027
2,50%
-472
11282
3,00%
-587
15116
3,31%
-570
16814
4,06%
-472
30156
7,32%
-449
42148
8,81%
-881
38555
8,46%
-962
174171
5,23%
-4952
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

GLOBAL LEATHER s.r.o.

 
Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 44
IČO: 36711209

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 27.2.2018, obchodný vestník 41/2018
Spisová značka: 6K/50/2017
Sudca: Mgr. Angela Balázsová
Poradové číslo: K013113