Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2018 podľa krajov
11963
3,13%
+797
9599
2,63%
+31
11963
3,25%
+121
16090
3,54%
+73
17213
4,26%
+46
31251
7,50%
-428
43124
9,07%
-543
40002
8,82%
-339
181322
5,47%
-125
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

GLOBAL LEATHER s.r.o.

 
Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 44
IČO: 36711209

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 27.2.2018, obchodný vestník 41/2018
Spisová značka: 6K/50/2017
Sudca: Mgr. Angela Balázsová
Poradové číslo: K013113