Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2018 podľa krajov
10725
2,74%
-171
9254
5,54%
-140
11790
3,08%
-241
16203
3,55%
-481
17424
4,12%
-475
32505
7,65%
-810
44734
9,22%
-1059
40883
8,96%
-864
183518
5,42%
-4241
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Galimpex - S, s.r.o.

 
Vápenka č.1, 841 07 Bratislava
IČO: 31340431

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 26.1.2018, obchodný vestník 19/2018
Spisová značka: 8K/51/2017
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K005648