Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2018 podľa krajov
10725
2,74%
-171
9254
5,54%
-140
11790
3,08%
-241
16203
3,55%
-481
17424
4,12%
-475
32505
7,65%
-810
44734
9,22%
-1059
40883
8,96%
-864
183518
5,42%
-4241
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

FIDUCIE ENTERPRISES, s.r.o.

 
Banícka 12-12, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 36795763

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Vyhlásenie: 13.9.2017, obchodný vestník 175/2017
Spisová značka: 4K/30/2017
Sudca: JUDr. Ľubica Mojžišová
Poradové číslo: K026135