Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2019 podľa krajov
10681
2,74%
-200
8934
2,44%
-228
11297
2,98%
-451
14405
3,14%
-290
16895
4,09%
-321
29886
7,09%
-250
43545
8,98%
-169
38385
8,23%
-239
174028
5,16%
-2148
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

FENOX s.r.o.

 
Šafárikova 20, 924 01 Galanta
IČO: 44353120

Súd: Okresný súd Trnava
Vyhlásenie: 7.2.2019, obchodný vestník 27/2019
Spisová značka: 28K/12/2018
Sudca: JUDr. Vincent Szabó
Poradové číslo: K011123