Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2018 podľa krajov
10806
2,78%
-267
8742
2,36%
-285
11142
2,93%
-140
14856
3,22%
-260
16475
3,94%
-339
29738
7,10%
-418
42133
8,69%
-15
37979
8,20%
-576
171871
5,09%
-2300
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

FENOX s.r.o.

 
Šafárikova 20, 924 01 Galanta
IČO: 44353120

Súd: Okresný súd Trnava
Vyhlásenie: 7.2.2019, obchodný vestník 27/2019
Spisová značka: 28K/12/2018
Sudca: JUDr. Vincent Szabó
Poradové číslo: K011123