Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2017 podľa krajov
11983
3,12%
-709
9854
2,60%
-370
13154
3,50%
-232
18091
4,06%
-651
19227
4,62%
-519
34281
8,69%
-456
46515
9,75%
-741
42950
9,91%
-539
196055
5,95%
-4217
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

FEKO s.r.o.

 
Dúbrava 551, 032 12 Dúbrava
IČO: 45888051

Súd: Okresný súd Žilina
Vyhlásenie: 13.11.2017, obchodný vestník 216/2017
Spisová značka: 2K/12/2017
Sudca: JUDr. Gabriela Bargelová
Poradové číslo: K037750