Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2018 podľa krajov
10656
2,73%
-69
9334
2,50%
+80
11587
3,07%
-203
16049
3,48%
-154
17084
4,07%
-340
32233
7,55%
-272
43989
9,09%
-745
40562
8,87%
-321
181494
5,37%
-2024
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

FEKO s.r.o.

 
Dúbrava 551, 032 12 Dúbrava
IČO: 45888051

Súd: Okresný súd Žilina
Vyhlásenie: 13.11.2017, obchodný vestník 216/2017
Spisová značka: 2K/12/2017
Sudca: JUDr. Gabriela Bargelová
Poradové číslo: K037750