Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2017 podľa krajov
13535
3,56%
-277
10854
2,97%
-239
14120
3,87%
-39
19565
4,55%
-487
20351
5,08%
+82
35435
9,17%
-571
48504
10,32%
-876
44523
10,48%
-624
206887
6,42%
-3031
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

FEKO s.r.o.

 
Dúbrava 551, 032 12 Dúbrava
IČO: 45888051

Súd: Okresný súd Žilina
Vyhlásenie: 13.11.2017, obchodný vestník 216/2017
Spisová značka: 2K/12/2017
Sudca: JUDr. Gabriela Bargelová
Poradové číslo: K037750