Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2022 podľa krajov
14303
3,89%
-947
12852
4,10%
-394
13171
4,03%
-521
17961
4,65%
-680
19725
5,17%
-668
32237
9,16%
-412
46010
10,91%
-824
40801
10,05%
-543
197060
6,67%
-4989
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

EXTRABET s.r.o.

 
Hronské Kľačany 2, 935 29 Hronské Kľačany
IČO: 45250065

Súd: Okresný súd Nitra
Vyhlásenie: 11.5.2022, obchodný vestník 90/2022
Spisová značka: 31K/1/2022
Sudca: Mgr. Marek Janigloš
Poradové číslo: K027489