Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2021 podľa krajov
16187
4,42%
-658
12917
4,08%
-512
13840
4,18%
-438
17963
4,62%
-474
19904
5,21%
-496
31727
8,83%
-302
45273
10,60%
-581
40516
9,81%
-831
198327
6,64%
-4292
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

ELTECO ENERGY, s.r.o.

 
Hviezdoslavova ulica 1168/183, 018 63 Ladce
IČO: 53114884

Súd: Okresný súd Trenčín
Vyhlásenie: 20.12.2021, obchodný vestník 243/2021
Spisová značka: 38K/27/2021
Sudca: Mgr. Patricie Kepeňová
Poradové číslo: K069163

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 19.01.2022
vyhlásené 19.01.2022
vyhlásené 19.01.2022
vyhlásené 18.01.2022
vyhlásené 18.01.2022

Burza pohľadávok

pridané do BP 18.01.2022
pridané do BP 18.01.2022
pridané do BP 17.01.2022