Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2022 podľa krajov
13714
3,66%
+424
12506
3,98%
+86
12799
3,94%
+143
16321
4,13%
-89
19095
4,93%
-27
29989
8,48%
-357
44052
10,33%
-323
37654
9,19%
-849
186130
6,23%
-992
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

DOMENICA, spol., s r.o.

 
Družstevná 654/75, 010 04 Žilina
IČO: 00614513

Súd: Okresný súd Žilina
Vyhlásenie: 19.9.2022, obchodný vestník 179/2022
Spisová značka: 3K/14/2022
Sudca: JUDr. Jaroslav Macek
Poradové číslo: K054102