Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2018 podľa krajov
11632
3,01%
-363
9499
2,63%
+0
11869
3,20%
+171
15686
3,44%
-246
17286
4,20%
+259
30605
7,38%
-370
43029
8,98%
+367
39517
8,67%
-38
179123
5,38%
-220
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

DOBRE MOBILY, s.r.o.

 
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
IČO: 47404116

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 24.10.2018, obchodný vestník 206/2018
Spisová značka: 8K/68/2018
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K080660